top of page

Sou nou

WhatsApp Image 2022-01-28 at 10.23.33 PM.jpeg

GL and AssociatesTherapy se yon sant reyabilitasyon miltidisiplinè ki ofri swen espesyalize ak endividyalize pou timoun ak adolesan ki gen tout kalite maladi devlopman.

Objektif nou pou sipòte timoun ak fanmi yo nan atenn tout potansyèl yo ak yon apwòch kreyatif ak pwogresif nan livrezon sèvis terapi pedyatrik. Nou ankouraje patisipasyon fanmi an kòm yon pati enpòtan nan pwosesis terapi a epi ankouraje edikasyon ak fòmasyon.

We help children affected by a wide range of learning, developmental, physical and congenital challenges.

Conditions treated in our facility include:

  • Autism

  • Cerebral palsy

  • Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

  • Intellectual disabilities

  • Developmental delays

 

We strive to foster a positive, friendly and fun environment, to help children overcome challenges, grow and develop to their fullest potential.

IMG-0701_edited.png
bottom of page